​​​​​​​​​​

Fall 1976 (Vol 1, No 1)     Cover     TOC     Index

Winter 1976 (Vol 1, No 2)     Cover     TOC     Index


Spring 1977 (Vol 1, No 3)     Cover     TOC     Index

Summer 1977 (Vol 2, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1977 (Vol 2, No 2)     Cover     TOC     Index


 Winter 1978 (Vol 2, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1978 (Vol 2, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1978 (Vol 3, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1978 (Vol 3, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1979 (Vol 3, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1979 (Vol 3, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1979 (Vol 4, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1979 (Vol 4, No 2)     Cover     TOC     Index
Winter 1980 (Vol 4, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1980 (Vol 4, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1980 (Vol 5, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1980 (Vol 5, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1981 (Vol 5, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1981 (Vol 5, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1981 (Vol 6, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1981 (Vol 6, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1982 (Vol 6, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1982 (Vol 6, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1982 (Vol 7, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1982 (Vol 7, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1983 (Vol 7, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1983 (Vol 7, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1983 (Vol 8, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1983 (Vol 8, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1984 (Vol 8, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1984 (Vol 8, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1984 (Vol 9, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1984 (Vol 9, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1985 (Vol 9, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1985 (Vol 9, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1985 (Vol 10, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1985 (Vol 10, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1986 (Vol 10, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1986 (Vol 10, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1986 (Vol 11, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1986 (Vol 11, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1987 (Vol 11, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1987 (Vol 11, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1987 (Vol 12, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1987 (Vol 12, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1988 (Vol 12, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1988 (Vol 12, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1988 (Vol 13, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1988 (Vol 13, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1989 (Vol 13, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1989 (Vol 13, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1989 (Vol 14, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1989 (Vol 14, No 2)     Cover     TOC     Index
Winter 1990 (Vol 14, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1990 (Vol 14, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1990 (Vol 15, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1990 (Vol 15, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1991 (Vol 15, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1991 (Vol 15, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1991 (Vol 16, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1991 (Vol 16, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1992 (Vol 16, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1992 (Vol 16, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1992 (Vol 17, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1992 (Vol 17, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1993 (Vol 17, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1993 (Vol 17, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1993 (Vol 18, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1993 (Vol 18, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1994 (Vol 18, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1994 (Vol 18, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1994 (Vol 19, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1994 (Vol 19, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1995 (Vol 19, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1995 (Vol 19, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1995 (Vol 20, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1995 (Vol 20, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1996 (Vol 20, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1996 (Vol 20, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1996 (Vol 21, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1996 (Vol 21, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1997 (Vol 21, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1997 (Vol 21, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1997 (Vol 22, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1997 (Vol 22, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1998 (Vol 22, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1998 (Vol 22, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1998 (Vol 23, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1998 (Vol 23, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 1999 (Vol 23, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 1999 (Vol 23, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 1999 (Vol 24, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 1999 (Vol 24, No 2)     Cover     TOC     Index
Winter 2000 (Vol 24, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2000 (Vol 24, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2000 (Vol 25, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2000 (Vol 25, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2001 (Vol 25, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2001 (Vol 25, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2001 (Vol 26, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2001 (Vol 26, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2002 (Vol 26, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2002 (Vol 26, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2002 (Vol 27, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2002 (Vol 27, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2003 (Vol 27, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2003 (Vol 27, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2003 (Vol 28, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2003 (Vol 28, No 2)  [This book combined with above]


Winter 2004 (Vol 28, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2004 (Vol 28, No 4)  [This book combined with above]

Summer 2004 (Vol 29, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2004 (Vol 29, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2005 (Vol 29, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2005 (Vol 29, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2005 (Vol 30, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2005 (Vol 30, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2006 (Vol 30, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2006 (Vol 30, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2006 (Vol 31, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2006 (Vol 31, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2007 (Vol 31, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2007 (Vol 31, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2007 (Vol 32, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2007 (Vol 32, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2008 (Vol 32, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2008 (Vol 32, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2008 (Vol 33, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2008 (Vol 33, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2009 (Vol 33, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2009 (Vol 33, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2009 (Vol 34, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2009 (Vol 34, No 2)     Cover     TOC     Index
Winter 2010 (Vol 34, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2010 (Vol 34, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2010 (Vol 35, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2010 (Vol 35, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2011 (Vol 35, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2011 (Vol 35, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2011 (Vol 36, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2011 (Vol 36, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2012 (Vol 36, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2012 (Vol 36, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2012 (Vol 37, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2012 (Vol 37, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2013 (Vol 37, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2013 (Vol 37, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2013 (Vol 38, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2013 (Vol 38, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2014 (Vol 38, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2014 (Vol 38, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2014 (Vol 39, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2014 (Vol 39, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2015 (Vol 39, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2015 (Vol 39, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2015 (Vol 40, No 1)     Cover     TOC     Index
Fall 2015 (Vol 40, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2016 (Vol 40, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2016 (Vol 40, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2016 (Vol 41, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2016 (Vol 41, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2017 (Vol 41, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2017 (Vol 41, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2017 (Vol 42, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2017 (Vol 42, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2018 (Vol 42, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2018 (Vol 42, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2018 (Vol 43, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2018 (Vol 43, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2019 (Vol 43, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2019 (Vol 43, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2019 (Vol 44, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2019 (Vol 44, No 2)     Cover     TOC     Index
Winter 2020 (Vol 44, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2020 (Vol 44, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2020 (Vol 45, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2020 (Vol 45, No 2)     Cover     TOC     Index


Winter 2021 (Vol 45, No 3)     Cover     TOC     Index

Spring 2021 (Vol 45, No 4)     Cover     TOC     Index

Summer 2021 (Vol 46, No 1)     Cover     TOC     Index

Fall 2021 (Vol 46, No 2)     Cover     TOC     Index

Home              Culture | Photos            Publications            Information            Member Benefits             Useful Links

Back to Top
Back to Top
Back to Top

Society

Just because it's printed, doesn't make it true!  Occasionally, we discover errors in our printed publications.       

Errors could be due to mistakes, or new information might come to light.  In either case, when we      
have revisions, we'll publish them here.  Just click Bryan's campaign button to see updates.

We have published an informational magazine for members since our inception in the Fall of 1976.


Our quarterly publication is Footprints in Marion County and it is chock-full of family genealogies, stories, anecdotes and historical facts.


All of our Footprints magazines are listed here.

Just scroll down and click on Cover, TOC (table of contents) or Index links to see what a particular book holds in store for you!

Genealogical &

1990-1999

Marion Co.

Back to Top

Decade Jump!

Back to Top

© 2022 Marion County Genealogical and Historical Society in Illinois.   All rights reserved.

Historical

Back to Top

Click to go to...

1970s       1980s       1990s2000s       2010s       2020s

2020-2029
2000-2009

Publications

Back to Top
1976-1979
Back to Top
2010-2019
of Illinois
Back to Top
1980-1989

All quarterlies are available for purchase in digital format, (please use our order form) and some are available as paper copies, although a few of the older paper versions may be in "good, but used" condition.


Here is a price list of additional print publications we have for sale.

Footprints magazines cost $10.00 each + $2.50 s&h (paper or digital)

Purchase of multiple books in a single order will cost an additional $1.00 s&h per paper book, but no extra shipping cost for digital books.  Our order form has additional information.


A special deep-discount is available if you'd like to purchase the entire set of digital Footprints, ranging from Vol. 1, No. 1 from 1976 to the current issue.

Current price is $219.00 + $10.00 s&h.  Without exception, this special price is limited to purchase of the entire collection of digital books only.